ЗӨВЛӨМЖ

0

Хүнс, хоолны аюулгүй байдлыг хангах зарчим №1
Цэвэр байлга

Хүнс, хоолны аюулгүй байдлыг хангах зарчим №2
Болгосон болон болгоогүй хүнсийг тус тусад нь байлга

Хүнс, хоолны аюулгүй байдлыг хангах зарчим №3
Хоол хүнсийг гүйцэд чана

Хүнс, хоолны аюулгүй байдлыг хангах зарчим №4
Хүнс хоолыг зохих температурт хадгал

Хүнс, хоолны аюулгүй байдлыг хангах зарчим №5
Аюулгүй ундны ус, хүнсний түүхий эдийг сонго

Share.

Leave A Reply