Тодруулга өгөх мэргэжилтэн

Байгууллагын санхүүгийн ил тод байдал, шилэн дансны булангийн мэдээллээс тодруулга авах хүсэлтэй бол доорхи мэдээлэл рүү хандана уу.

  • Эрүүл мэндийн газрын эдийн засагч: Г.Болдмаа
    • Утас: 99591234
    • e-mail хаяг: boldmaa123@yahoo.com
  • Эрүүл мэндийн газрын нягтлан бодогч: Т.Одонцэцэг
    • Утас: 99596593
    • e-mail хаяг: odnoo154@yahoo.com
ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗАР