Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл

МЭРГЭЖЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ЗӨВШӨӨРЛИЙГ СУНГУУЛАХАД  БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

 1. Өргөдлийн маягт /ЭМСЯ-ын 98 дугаар тушаалаар баталсан загвараар/
 2. Байгууллагын албан тоот /ажилгүй бол хувь хүний өргөдөл/
 3. Дипломын хуулбар /нотариатаар баталгаажуулсан/
 4. Иргэний үнэмлэхний хуулбар
 5. Хугацаа дуусах лиценз  /эх хувиараа/
 6. Багц цаг бүрдүүлэлтийн тайлангийн маягт /хавсаргав/
 7. 3х4 хэмжээтэй зураг 2%
 8. Тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт: 5000 төг

Хүлээн авагч банк:Улаанбаатар

Дансны дугаар:         2611016809

    Хүлээн авагч байгууллага:СБД-ийн татварын хэлтэс

    Гүйлгээний утга:ЭМХТөв 9086331

 1. Эрүүл мэнд, спортын сайдын 98 дугаар тушаалын 6.4 дахь заалтад хамрагдсан 25-аас дээш жил ажилласан эмнэлгийн мэргэжилтнүүд дээрх материалаас гадна хөдөлмөрийн дэвтэр, нийгмийн даатгалын дэвтэр, албан газрын тодорхойлолтыг хавсаргана.
 2. 2 жилийн зөвшөөрлийг 5 жил болгон сунгуулах мэргэжилтнүүд нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар /нотариатаар баталгаажуулсан/, албан газрын тодорхойлолтыг хавсаргана.                  

 ЖИЧ: 1. Дээрх материалуудыг бүрдүүлэн байгууллагадаа 1,5 сарын өмнө өгсөн байх

 1. Байгууллагын албан тоотод тухайн мэргэжилтний бүрдүүлсэн материалын хуудасны тоог хүн бүрээр гаргаж хавсаргах буюу тоотод тусгасан байна.

Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй эрүүл мэндийн байгууллагууд

Компани нэр Эмнэлгийн нэр Байгууллагын албан ёсны  хаяг Тусгай зөвшөөрлийн дугаар Хүчинтэй хугацаа Утасны дугаар Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар Байгууллагын регистр Үйл ажиллагааны чиглэл
1 Төрийн байгууллага, албан газар, улсын төсөвт үйлдвэрийн газар Нэгдсэн эмнэлэг 7-р хороо Бага тойруу 5-500 ЭУ-14/10/979 Олгосон-2020-12-30 Дуусах-2025-12-30 70593991 870001038  РД:9035354 Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ
2 Төрийн байгууллага, албан газар, улсын төсөвт үйлдвэрийн газар Уламжлалт анагаах ухааны төв Буяннэмэхийн гудамж 2-202 ЭУ-15/10/1001 Олгосон-2020-01-29 Дуусах-2025-01-29 70592568 870001058  РД:9035761 Уламжлалт анагаах ухааны оношлогоо, эмчилгээ
3 БГБХ-нөхөрлөл Боржигонмандал Сайнцагаан 7-р баг ЭУ-15/10/999 Олгосон-2020-04-25 Дуусах-2025-04-25 70593647 820003001  РД:2128098 Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ
4 БГБХ-нөхөрлөл Өлзийтмандал Сайнцагаан 7-р баг ЭУ-15/10/1000 Олгосон-2017-04-25 Дуусах-2025-04-25 70592465 820007001  РД:2128136 Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ
5 Орон нутгийн өмчит ААТҮГ Баянжаргалан ЭЭСан 3-р баг эмнэлгийн байр ЭСХ-14/10/983 Олгосон-2019-04-25 Дуусах-2022-04-25 88047800 814001013  РД:3429083 2-р зэрэглэлийн эмийн сан
6 Орон нутгийн өмчит ААТҮГ Гурвансайхан ЭЭСан 5-р баг эмнэлгийн байр ЭСХ-15/10/1003 Олгосон-2020-04-25 Дуусах-2023-04-25 96014505 814002003 РД:3428907 2-р зэрэглэлийн эмийн сан
7 Орон нутгийн өмчит ААТҮГ Өндөршил ЭЭСан 2-р баг эмнэлгийн байр ЭСХ-14/10/980 Олгосон-2019-04-25 Дуусах-2022-04-25 89193543 814001004 РД:3428567 2-р зэрэглэлийн эмийн сан
8 Орон нутгийн өмчит ААТҮГ Өлзийт ЭЭСан 6-р баг эмнэлгийн байр ЭСХ-14/10/984 Олгосон-2019-04-25 Дуусах-2022-04-25 88092112 814001006  РД:3428915 2-р зэрэглэлийн эмийн сан
9 Орон нутгийн өмчит ААТҮГ Адаацаг ЭЭСан 1-р баг эмнэлгийн байр ЭСХ-14/10/986 Олгосон-2019-04-25 Дуусах-2022-04-25 86629969 814002002  РД:3428885 2-р зэрэглэлийн эмийн сан
10 Орон нутгийн өмчит ААТҮГ Эрдэнэдалай ЭЭСан 7-р баг эмнэлгийн байр ЭСХ-14/10/985 Олгосон-2019-04-25 Дуусах-2022-04-25 99969597 814001007  РД:3428931 2-р зэрэглэлийн эмийн сан
11 Орон нутгийн өмчит ААТҮГ Дэлгэрхангай ЭЭСан 3-р баг эмнэлгийн байр ЭСХ-14/10/981 Олгосон-2019-04-25 Дуусах-2022-04-25 86120388 814002001  РД:3428699 2-р зэрэглэлийн эмийн сан
12 Орон нутгийн өмчит ААТҮГ Сайхан-Овоо ЭЭСан 1-р баг эмнэлгийн байр ЭСХ-15/10/1004 Олгосон-2020-04-25 Дуусах-2023-04-25 88334506 814001009  РД:3428982 2-р зэрэглэлийн эмийн сан
13 Орон нутгийн өмчит ААТҮГ Луус ЭЭСан 1-р баг эмнэлгийн байр ЭСХ-14/10/982 Олгосон-2019-04-25 Дуусах-2022-04-25 99739814 814001005  РД:3428672 2-р зэрэглэлийн эмийн сан
14 Орон нутгийн өмчит ААТҮГ Хулд ЭЭСан 1-р баг эмнэлгийн байр ЭСХ-15/10/1005 Олгосон-2020-01-29 Дуусах-2022-01-29 88806646 814001008  РД:3428974 2-р зэрэглэлийн эмийн сан
15 Орон нутгийн өмчит ААТҮГ Дэлгэрцогт ЭЭСан 3-р баг эмнэлгийн байр ЭСХ-15/10/1002 Олгосон-2020-04-25 Дуусах-2023-04-25 96622214 814001012  РД:3429075 2-р зэрэглэлийн эмийн сан
16 Орон нутгийн өмчит ААТҮГ Дэрэн ЭЭСан 1-р баг эмнэлгийн байр ЭСХ-15/10/1008 Олгосон-2020-04-25 Дуусах-2023-04-25 99392579 814001002  РД:3428478 2-р зэрэглэлийн эмийн сан
17 Орон нутгийн өмчит ААТҮГ Цагаандэлгэр ЭЭСан 1-р баг эмнэлгийн байр ЭСХ-15/10/1009 Олгосон-2020-01-29 Дуусах-2022-01-29 88856919 814001011  РД:3429067 2-р зэрэглэлийн эмийн сан
18 Орон нутгийн өмчит ААТҮГ Говь-Угтаал ЭЭСан 2-р баг эмнэлгийн байр ЭСХ-15/10/1007 Олгосон-2020-04-25 Дуусах-2023-04-25 89168964 814001014  РД:3429091 2-р зэрэглэлийн эмийн сан
19 Төрийн байгууллага, албан газар, улсын төсөвт үйлдвэрийн газар Баянжаргалан ЭМТөв 3-р баг эмнэлгийн байр ЭУ-15/10/988 Олгосон-2021-01-29 Дуусах-2026-01-29 80911512 870001007  РД:9034528 Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ
20 Төрийн байгууллага, албан газар, улсын төсөвт үйлдвэрийн газар Гурвансайхан ЭМТөв 5-р баг эмнэлгийн байр ЭУ-15/10/992 Олгосон-2021-01-29 Дуусах-2026-01-29 88848512 870001053  РД:9034595 Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ
21 Төрийн байгууллага, албан газар, улсын төсөвт үйлдвэрийн газар Өндөршил ЭМТөв 2-р баг эмнэлгийн байр ЭУ-14/10/976 Олгосон-2020-04-25 Дуусах-2025-04-25 88206121 870003001  РД:9033203 Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ
22 Төрийн байгууллага, албан газар, улсын төсөвт үйлдвэрийн газар Өлзийт ЭМТөв 6-р баг эмнэлгийн байр ЭУ-14/10/977 Олгосон-2020-12-30 Дуусах-2025-12-30 88302950 870010001  РД:9033106 Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ
23 Төрийн байгууллага, албан газар, улсын төсөвт үйлдвэрийн газар Адаацаг ЭМТөв 1-р баг эмнэлгийн байр ЭУ-14/10/975 Олгосон-2020-12-30 Дуусах-2025-12-30 99272814 870004005  РД:9034889 Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ
24 Төрийн байгууллага, албан газар, улсын төсөвт үйлдвэрийн газар Эрдэнэдалай ЭМТөв 7-р баг эмнэлгийн байр ЭУ-15/10/998 Олгосон-2021-01-29 Дуусах-2026-01-29 93004422 870001012  РД:9034722 Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ
25 Төрийн байгууллага, албан газар, улсын төсөвт үйлдвэрийн газар Дэлгэрхангай ЭМТөв 3-р баг эмнэлгийн байр ЭУ-15/10/990 Олгосон-2021-01-29 Дуусах-2026-01-29 88771444 870001050  РД:9033432 Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ
26 Төрийн байгууллага, албан газар, улсын төсөвт үйлдвэрийн газар Сайхан-Овоо ЭМТөв 1-р баг эмнэлгийн байр ЭУ-15/10/996 Олгосон-2021-01-29 Дуусах-2026-01-29 86768681 870001059 РД:9033246 Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ
27 Төрийн байгууллага, албан газар, улсын төсөвт үйлдвэрийн газар Луус ЭМТөв 1-р баг эмнэлгийн байр ЭУ-15/10/994 Олгосон-2021-01-29 Дуусах-2026-01-29 80001945 870001018  РД:9033319 Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ
28 Төрийн байгууллага, албан газар, улсын төсөвт үйлдвэрийн газар Хулд ЭМТөв 1-р баг эмнэлгийн байр ЭУ-14/10/978 Олгосон-2020-12-30 Дуусах-2025-12-30 88083034 870009001  РД:9033378 Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ
29 Төрийн байгууллага, албан газар, улсын төсөвт үйлдвэрийн газар Дэлгэрцогт ЭМТөв 3-р баг эмнэлгийн байр ЭУ-15/10/991 Олгосон-2021-01-29 Дуусах-2026-01-29 88051756 870004010  РД:9033505 Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ
30 Төрийн байгууллага, албан газар, улсын төсөвт үйлдвэрийн газар Дэрэн ЭМТөв 1-р баг эмнэлгийн байр ЭУ-15/10/989 Олгосон-2021-01-29 Дуусах-2026-01-29 88596655 870005003  РД:9034293 Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ
31 Төрийн байгууллага, албан газар, улсын төсөвт үйлдвэрийн газар Цагаандэлгэр ЭМТөв 1-р баг эмнэлгийн байр ЭУ-15/10/997 Олгосон-2021-01-29 Дуусах-2026-01-29 88146554 870001063  РД:9034447 Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ
32 Төрийн байгууллага, албан газар, улсын төсөвт үйлдвэрийн газар Говь-Угтаал ЭМТөв 2-р баг эмнэлгийн байр ЭУ-15/10993 Олгосон-2021-01-29 Дуусах-2026-01-29 99347548 870005007  РД:9034366 Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ
33 Төрийн байгууллага, албан газар, улсын төсөвт үйлдвэрийн газар Сайнцагаан ЭМТөв 7-р баг эмнэлгийн байр ЭСХ-15/10/995 Олгосон-2021-01-29 Дуусах-2026-01-29 88557650 870005001  РД:9035311 Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ
34 “Ачлал оргил” ХХК “Ачлал” хувийн эмнэлэг Сайнцагаан 7-р баг  ЭХ-15/10/1010 Олгосон-2019-07-28 Дуусах-2024-07-28 99055513 811002029   РД:3428346 Эмэгтэйчүүд хүүхдийн өвчний оношлогоо эмчилгээ
35 “Аясал” ХХК “Хатан” хувийн эмнэлэг Сайнцагаан 7-р баг ЭХ-10/10/961 Олгосон-2018-11-18 Дуусах-2021-11-18 99855283 811004004  РД:2639572 Эмэгтэйчүүдийн өвчний оношлогоо эмчилгээ
36 “Сэтгэлийн жаргал” ХХК “Сэтгэлийн жаргал” хувийн эмнэлэг Сайнцагаан 7-р баг  ЭХ-14/10/987 Олгосон-2019-04-25 Дуусах-2024-04-25 89383852 811002116 РД:3429776 Дотрын өвчний оношлогоо, эмчилгээ
37 “Мөнхдэлгэр” ХХК “Мөнхдэлгэр” хувийн эмнэлэг Сайнцагаан 7-р баг  ЭХ-15/10/1011 Олгосон-2020-04-25 Дуусах-2025-04-25 99986428 811019001  РД:2639386 Дотор, хүүхдийн өвчний оношлогоо, эмчилгээ
38 “Элбэрэлбуян” ХХК “Элбэрэлбуян” хувийн эмнэлэг Сайнцагаан 7-р баг ЭХ15/10/1012 Олгосон-2020-04-25 Дуусах-2025-04-25 88021892 811004014  РД:2127148 Дотор, хүүхдийн өвчний оношлогоо, эмчилгээ
39 “Манлай угалз” ХХК “E-and  оношлогоо” хувийн эмнэлэг Сайнцагаан 7-р баг ЭСХ-14/02/972 Олгосон-2020-04-25 Дуусах-2025-04-25 99650845 811003071  РД:3431223 Хэт авиан оношлогоо
40 “Галтай хайрхан” ХХК “Төгс дэлгэц” хувийн эмнэлэг Сайнцагаан 7-р баг ЭСХ-14/02/973 Олгосон-2020-02-28 Дуусах-2025-02-25 88018738 811002001 РД:2639904 Хэт авиан оношлогоо
41 “Оточжой” ХХК “Оточжой” хувийн эмнэлэг Сайнцагаан 7-р баг ЭХ-15/10/1025 Олгосон-2021-07-09 Дуусах-2026-07-09 99001694 811005010  РД:3429997 Хүүхдийн өвчний оношлогоо, эмчилгээ
42 “Болорбадмаараг” ХХК “Онч” хувийн лаборатори Сайнцагаан 7-р баг  ЭХ-15/10/1031 Олгосон-2018-10-28 Дуусах-2021-10-28 88197073 811002112 РД:3429726 Клиник, Биохими, дархлал судлал, бактериологи
43 “Өөш тур” ХХК “Өөш манхан” сувилал Өлзийт 1-р баг ЭХ-15/10/1024 Олгосон-2020-06-12 Дуусах-2023-06-12 99118191 811002007  РД:2709767 Сувилахуйн тусламж үйлчилгээ
44 “Наранбулаг” ХХК “Наранбулаг” халдваргүйжүүлэх үйлчилгээ Сайнцагаан 7-р баг Дугаар № АҮХ-15/10/1021 Олгосон-2021-06-03 Дуусах-2026-06-03 89666432 811001005  РД:3427927 Ахуй шавьж,мэрэгч устгах, халдваргүйжүүлэх үйлчилгээ
45 “Тананговийн эрдэнэ” ХХК “Тана” шүдний эмнэлэг Сайнцагаан 7-р баг  ЭХ-15/10/1013 Олгосон-2019-01-29 Дуусах-2024-01-29 99599237 811003105 РД:3431797 Нүүр амны өвчний оношлогоо, эмчилгээ
46 “Номин хаш дент” ХХК “Хаш” хиймэл шүдний эмнэлэг Сайнцагаан 7-р баг  ЭХ-15/10/1014 Олгосон-2020-04-25 Дуусах-2025-04-25 99166262 811003108  РД:3431835 Хиймэл шүд хийх
47 “Ижии бараат хайрхан” ХХК “Гэрэлт инээмсэглэл” шүдний эмнэлэг Сайнцагаан 5-р баг ЭХ-15/10/1020 Олгосон-2021-04-10 Дуусах-2026-04-10 99042202 811004037  РД:3432955 Нүүр амны өвчний оношлогоо, эмчилгээ, хиймэл шүд хийх
48 “Жас-Од” ХХК “Шинэ-Од” шүдний эмнэлэг Сайнцагаан 7-р баг  ЭХ-15/10/1026 Олгосон-2021-07-09 Дуусах-2026-07-09 99250869 811004025  РД:3432785 Нүүр амны өвчний оношлогоо,эмчилгээ
49 “Монгол эм импекс” ХХК “Дундговь эм хангамж” хувийн эмийн сан Сайнцагаан 7-р баг  ЭСХ-15/10/1027 Олгосон-2020-07-09 Дуусах-2023-07-09 88090757 811003007  РД:3428079 1-р зэрэглэлийн эмийн сан
50 “Монгол эм импекс” ХХК “Дундговь эм хангамж” эм ханган нийлүүлэх төв Сайнцагаан 7-р баг  ХХ- 15/10/1022 Олгосон-2020-06-03 Дуусах-2023-06-03 88090757 811003007  РД:3428079 Хүний эм, эмнэлгийн хэрэгсэл ханган нийлүүлэх
51 “Задьгранд” ХХК “Мишээл” хувийн эмийн сан Сайнцагаан 5-р баг ЭСХ-15/10/1028 Олгосон-2020-07-09 Дуусах-2023-07-09 88871285 9011276077  РД:5453739 2-р зэрэглэлийн эмийн сан
52 “Өсгө жирэм” ХХК “Өсгө жирэм” хувийн эмийн сан Сайнцагаан 7-р баг ЭСХ-15/10/1029 Олгосон-2020-07-09 Дуусах-2025-07-10 94482288 811002060  РД:3429016 2-р зэрэглэлийн эмийн сан
53 “Угтаалдалай” ХХК “Угтаалдалай” хувийн эмийн сан Эрдэнэдалай 7-р баг  ХХ-11/10/965 Олгосон-2020-12-09 Дуусах-2023-12-09 99137775 811003022  РД:3430375 2-р зэрэглэлийн эмийн сан
54 “Моносфарм трейд” ХХК “Монос” эм ханган нийлүүлэх төв Сайнцагаан 7-р баг  ХХ-11/10/964 Олгосон-2020-12-09 Дуусах-2025-12-09 99599609 9011022059  РД:2670712 Хүний эм, эмнэлгийн хэрэгсэл ханган нийлүүлэх
55 “Эдмонсфарм” ХХК “Эдмонсфарм” хувийн эмийн сан Сайнцагаан 7-р баг  ЭСХ-15/10/1033 Олгосон-2020-12-09 Дуусах-2025-12-09 99599609 811004063  РД:3433242 1-р зэрэглэлийн эмийн сан
56 “Ундрам мандал” ХХК “Буяндэлгэр” хувийн эмийн сан Сайнцагаан 7-р баг ЭСХ-15/10/1015 Олгосон-2020-04-25 Дуусах-2025-04-25 88960655 811001028 РД:2012278 2-р зэрэглэлийн эмийн сан
57 “МНЧ” ХХК “МНЧ” хувийн эмийн сан Сайнцагаан 7-р баг ЭСХ-15/10/1016 Олгосон-2020-04-25 Дуусах-2025-04-25 99058006 811005009  РД:2639181 1-р зэрэглэлийн эмийн сан
58 “АБРАЙ-ҮР” ХХК “АР-ҮР” хувийн эмийн сан Сайнцагаан 7-р баг ЭСХ-15/10/1018 Олгосон-2021-04-10 Дуусах-2024-04-10 90118596 811003050  РД:3430804 2-р зэрэглэлийн эмийн сан
59 “Тавин-Ус” ХХК “Тавин-Ус” эм ханган нийлүүлэх байгууллага Сайнцагаан 7-р баг  ХХ-15/10/1019 Олгосон-2020-04-25 Дуусах-2025-04-25 88695658 9011120054  РД:2541963 Хүний эм, эмнэлгийн хэрэгсэл ханган нийлүүлэх
60 “Цогт” ХХК “Цогт” хувийн эмийн сан Эрдэнэдалай 7-р баг  ЭСХ-15/10/1023 Олгосон-2020-06-03 Дуусах-2022-06-03 99704277 811002150  РД:3430251 2-р зэрэглэлийн эмийн сан
61 “Сүлд баян хишигт” ХХК “ЭХ ҮРС” хүүхдийн эмнэлэг Дэлгэрхангай 3-р баг  ЭХ-15/10/1032 Олгосон-2018-10-28 Дуусах-2021-10-28 99123990 811004070  РД:3433323 Хүүхдийн өвчний оношлогоо, эмчилгээ
62 “Гоогоо долгион”  ХХК Гоогоо долгион Сайнцагаан сум 7-р баг ЭХ-16/10/1035 Олгосон-2020-03-22 Дуусах-2025-03-22 88833132 811004113 РД:3433920 Мэдрэлийн эмчийн оношлогоо,эмчилгээ
63 Мон хаар бор Мон хаар бор Эрдэнэдалай сум 7-р баг СХ-17/10/1037 Олгосон-2020-09-01 Дуусах-2025-09-01 91918971 811001016 РД:2709422 Сувилалын мэргэжлийн үйл ажиллагаа
64 Угтаал мандал мед Угтаал мандал мед Говь-Угтаал 3-р баг ЭХ-17/10/1039 Олгосон-2020-10-24 Дуусах-2025-10-24 88772007 811004027 РД:3432807 Нүүр амны өвчний оношлогоо, эмчилгээ,
65 Хан түшиг дент Хан түшиг дент шүдний эмнэлэг Сайнцагаан сум 7-р баг ЭХ-17/10/1036 Олгосон-2020-04-25 Дуусах-2025-04-25 99599998 811004124 РД:3434079 Нүүр амны өвчний оношлогоо, эмчилгээ,
66 Сайн түшиг Сайн түшиг Сайнцагаан сум 7-р баг АҮХ-16/10/1034 Олгосон-2020-03-22 Дуусах-2023-03-22 99849828 9011010108 РД:2069326 Ахуй шавьж,мэрэгч устгах, халдваргүйжүүлэх үйлчилгээ
67 “Бямбаа гурван эрдэнэ” ХХК “Говийн оточ” сувилал Өлзийт 1-р баг СХ-18/10/1040 Олгосон-2021-05-25 Дуусах-2026-05-25 96058064 811004092 РД:3433625 Сувилалын мэргэжлийн үйл ажиллагаа
68 “Олонлог ЭМЗ” ХХК “Олонлог” хүүхдийн эмнэлэг Өндөршил сум ЭХ-20/10/1042 Олгосон-2020-04-23 Дуусах-2023-04-23 88206121 811005053 РД:3435237 Хүүхдийн өвчний оношлогоо, эмчилгээ
69 “Монос Дундговь” ХХк Монос Дундговь” эмийн сан Сайнцагаан 7-р баг ЭСХ-19/10/1040 Олгосон-2020-09-13 Дуусах-2023-09-13 88055113 9011022059  РД:2670712 1- зэрэглэлийн эмийн сан
70 “Арвин Онги фарм ” ХХК “Хүслэн” эмийн сан Сайхан-Овоо сум ЭСХ-19/10/1040 Олгосон-2019-09-13 Дуусах-2022-09-13 86207688 811001098 РД:3435725 2-р зэрэглэлийн эмийн сан
71 “Болорбадмаараг” ХХК “Онч” эмийн сан Сайнцагаан сум 7-р баг ЭСХ-20/10/1043 Олгосон-2020-05-08 Дуусах-2023-05-08 88197073 811002112 РД:3429725 1-р зэрэглэлийн эмийн сан