Browsing: Мэдээ

Uncategorized

рдэнэдалай суманд “коронавируст халдвар /covid-19/-ын сэргийлэлт, хяналт, эмнэлзүйн менежмент” сэдэвт сургалт зохион байгуулж, эмнэлгийн бэлэн…

Мэдээ

Дэлхий дахинаа Коронавируст халдвар /COVID-19/ тархаснаас хойш цар тахал хэлбэрээр гарч, өвчлөлийн тохиолдлын тоогоор тэргүүлж…

Мэдээ

2 дахь жирэмслэлт, 39 долоо хоногтой жирэмсний хожуу хордлого хүнд хэлбэр, hellp хам шинж өвчтэй…

Мэдээ

Дэлхий дахинаа Коронавируст халдвар /COVID-19/ тархаснаас хойш цар тахал хэлбэрээр гарч, өвчлөлийн тохиолдлын тоогоор тэргүүлж…

1 2 3 7