Browsing: Uncategorized

Uncategorized

“ЭМГ-ын харьяа эрүүл мэндийн байгууллагуудын үйл ажиллагаанд хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийх журам”-ын төсөлд санал авч…