АЙМГИЙН ТӨВД ТАНДАЛТ СУДАЛГААГААР КОРОНАВИРУСЫН ХАЛДВАР/COVID-19/-ЫН 11 КЛАСТЕР ӨВЛӨЛИЙН ГОЛОМТ БОЛОН ЗӨӨВӨРЛӨГДӨЖ ИРСЭН 15 ТОХИОЛДЛЫГ ИЛРҮҮЛЛЭЭ

14

Коронавирусын халдвар /ковид-19/-ын тохиолдлуудыг илрүүлэх тандалт судалгааг зохион байгуулж 2021 оны 6 дугаар сарын 13-ны өдрийн байдлаар аймгийн төвд коронавирусын халдвар/covid-19/-ын идэвхитэй 10 кластер өвчлөлийн голомтуудад нийт 62 батлагдсан тохиолдол, 23 сэжигтэй тохиолдол, Улаанбаатар хот болон төв аймгаас зөөвөрлөгдөн ирсэн 15 тохиолдлыг тус тус илрүүлэн хяналтанд авлаа.

Мөн эх уурхай тодорхойгүй коронавирусын халдвар/covid-19/-ын 5 тохиолдол бүртгэгдсэн, дээрх кластер өвчлөлүүдийн тархалтын хүрээ өргөн байгаагийн дээр хүн амын дунд халдварын кластер өвчлөлүүд байх магадлалтай байна.

Share.

14 Comments

  1. Pingback: dapoxetine medicine

  2. Pingback: albuterol 2mg

  3. Pingback: buy zentiva hydroxychloroquine

  4. Pingback: hydroxychloroquine plaquenil pills for sale online

  5. Pingback: hydroxychloroquine tablets

Leave A Reply