Захиа шалгах Лого татах

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГАД КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАР /COVID-19/-ЫН СЭРГИЙЛЭЛТ, ХЯНАЛТ, ЭМНЭЛГИЙН БЭЛЭН БАЙДАЛД ҮНЭЛГЭЭ ӨГӨХ, ЭМНЭЛЗҮЙН СУРГАГЧ БАГШ БЭЛТГЭХ СУРГАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

3

Дэлхий дахинаа Коронавируст халдвар /COVID-19/ тархаснаас хойш цар тахал хэлбэрээр гарч, өвчлөлийн тохиолдлын тоогоор тэргүүлж байгаа улс, орнуудад эмч, эмнэлгийн ажилтнуудын халдвар авах эрсдэл эрс нэмэгдэж байгаа тул Эрүүл мэндийн яамнаас эрүүл мэндийн ажилтнуудын чадавхийг сайжруулах, эрүүл мэндийн байгууллагуудын бэлэн байдлыг хангуулах зорилгоор энэхүү сургалтыг зохион байгуулсан билээ.

Сургалтын чиглэл:

  1. Эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээтэй халдвараас сэргийлэх үйл ажиллагаа
  2. Коронавируст халдвар /COVID-19/-ын тархвар судлал, халдвараас сэргийлэх хянах, эмнэлгийн зохион байгуулалт, зөв ангилах, тусгаарлах асуудал
  3. Коронавируст халдвар /COVID-19/-ын сэжигтэй тохиолдлыг илрүүлэх, хөнгөн хэлбэрийг гэрээр эмчлэх менежмент, хүн амын өвөрмөц бүлэгт чиглэсэн эмчилгээ, оношилгоо  /эх барих, хүүхэд/
  4. Коронавируст халдвар /COVID-19/-ын хүнд, хүндэвтэр үеийн эмнэлзүй, эмчилгээний тактик
  5. Эрүүл мэндийн байгууллагын цэвэрлэгээ, ариутгал, халдваргүйтгэл, хог хаягдал
  6. Лабораторийн шинжилгээнд сорьц цуглуулах арга зүй
  7. Хамгаалах хувцас, хэрэгслийг зүй зохистой хэрэглэх, зөв өмсөх, аюулгүй тайлах
  8. Гарын эрүүл ахуй
  9. Сэтгэл зүйн зөвлөгөө
  10. Салбар дундын хамтын ажиллагаа, олон нийтийн оролцоог хангах. Ийнхүү аймгийн хэмжээнд 22 эмнэлзүйн сургагч багш бэлтгэгдсэнээр эрүүл мэндийн салбарын  эм  ч, мэргэжилтнүүдийг сургалтанд бүрэн хамруулах боломжтой боллоо.
Share.

3 Comments

Leave A Reply