Захиа шалгах Лого татах

МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭЛИЙН БЭЛТГЭЛ ҮНЭЛГЭЭ ХИЙГДЛЭЭ.

0

Эрүүл мэндийн сайдын 2020 оны А/179 тоот тушаалаар батлагдсан  “Өрх, сумын эрүүл мэндийн төвийг магадлан шинжлэх шалгуур батлах тухай” шалгуурын дагуу Эрүүл мэндийн газрын хяналт, үнэлгээний баг 2020 онд магадлан итгэмжлэлд хамрагдах 10 эрүүл мэндийн байгууллагад өөрийн үнэлгээний шалгуураар   “Дэмжлэгт хяналт”-ыг хийж, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч  ажиллалаа.

Share.

Leave A Reply