Захиа шалгах Лого татах

ЦАХИМ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА.

5

Эрүүл мэндийн яам, Авилгалтай тэмцэх газраас хамтран эрүүл мэндийн байгууллагуудын удирдах ажилтан, албан хаагчдад “Давхар ажил эрхлэхтэй холбогдсон хязгаарлалт” болон “Хандив, тусламж авахтай холбогдсон хязгаарлалт”-ын талаарх сургалтыг цахим хэлбэрээр зохион байгууллаа.Эрүүл мэндийн газар, Нэгдсэн эмнэлэг, сум өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдийн нийт 16 удирдах ажилтан албан хаагчид тус сургалтанд хамрагдлаа.

Share.

5 Comments

Leave A Reply