ЦАХИМ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАЖ БАЙНА.

3

Дэлхийн банкны санхүүжилттэй хэрэгжиж буй цахим эрүүл мэнд төслийн хүрээнд анхан шатны эрүүл мэндийн байгууллагуудын эмч мэргэжилтнийг чадавхижуулах зорилтын хүрээнд сум өрхийн эрүүл мэндийн төвийн эмч мэргэжилтнүүдэд компьютерийн хэрэглээний программын 3хоногийн сургалтыг 5-р сарын 18-20-ны өдрүүдэд зохион байгуулж байна. Сургалтыг улсын хэмжээнд нийт 6 бүлэг болгон зохион байгуулж байгаа бөгөөд өнөөдрийн сургалтанд нийт 5 аймгийн 70 гаруй эмч эмнэлгийн мэргэжилтэн хамрагдаж сургалт амжилттай зохион байгуулагдаж байна.

Share.

3 Comments

Leave A Reply