ӨРХИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВҮҮДТЭЙ 2020 ОНД ХАМТРАН АЖИЛЛАХ “ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ГЭРЭЭ”-Г БАЙГУУЛЛАА.

2

 Гэрээнд Аймгийн Засаг дарга,  Эрүүл мэндийн газрын дарга, Сайнцагаан сумын Засаг дарга, Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн дарга нар харилцан гарын үсэг зурж, энэ онд өрхийн эрүүл мэндийн төвөөс  эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээнд  хэрэгжүүлэх арга хэмжээ болон аймаг, сумын Засаг дарга нарын хамтран ажиллах үйл ажиллагаа зэргийг баталгаажууллаа.

Share.

2 Comments

Leave A Reply