АЙМГИЙН ОНЦГОЙ КОМИСС ХӨДӨӨГИЙН 14 СУМАНД АЖИЛЛАЛАА

0

Аймгийн засаг даргын захирамжаар Аймгийн Онцгой комиссын гишүүд болон Эрүүл мэндийн газрын мэргэжилтнүүд 14 суманд тусгаарлах эмнэлэг, тусгаарлан ажиглах байрны бэлэн байдалд дэмжлэгт хяналт хийж, газар дээр нь зөвлөмж өгч ажиллаа.

Share.

Leave A Reply