Захиа шалгах Лого татах

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙГ ДЭМЖИГЧ БАЙГУУЛЛАГА ШАЛГАРУУЛЛАА

0

Жил бүр зохион байгуулдаг Эрүүл мэндийг дэмжигч байгууллага шалгаруулах болзолт уралдаанд 2018 онд нийт 4 байгууллага материал ирүүлсэнээс Цагдаагийн газар болзолыг хангаж Эрүүл мэндийг дэмжигч байгууллагаар шалгарлаа. Эрүүл мэндийн газрын даргын Эрүүл мэндийг дэмжигч байгууллагын өргөмжлөл, хаяг, мөнгөн шагналыг гардуулан өглөө.

Share.

Leave A Reply