Захиа шалгах Лого татах

Үндэсний хөтөлбөр

“Орчны эрүүл мэнд” үндэсний хөтөлбөр 225
2017-08-09

 

“Осол гэмтэл, хүчирхийллээс сэргийлэх” үндэсний хөтөлбөр         279 2009-09-09
“Халдварт бус өвчинтэй тэмцэх” үндэсний хөтөлбөр         289 2017-09-27
“Хотжилт ба эрүүл мэнд” хөтөлбөр 4 2016-01-04
“Хүн амын хоол тэжээл” үндэсний хөтөлбөр 447 2015-11-16
“Элэг бүтэн Монгол” үндэсний хөтөлбөр 112 2017-04-12
“Эрүүл мэнд” үндэсний хөтөлбөр 268 2010-10-13
“Эрүүл мэндийн байгууллагын хөгжил” хөтөлбөр 228 2013-06-25
“Эрүүл насжилт, настны эрүүл мэнд” үндэсний хөтөлбөр 416 2013-12-14
“Эрүүл хот, дүүрэг, сум, баг, ажлын байр, сургууль” үндэсний хөтөлбөр 359 2011-12-16
“Эх, хүүхэд, нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд” үндэсний хөтөлбөр                                                                               78 2017-03-07

 

“Үндэсний түргэн тусламжийн сүлжээ” хөтөлбөр 318 2010-12-08
Осол гэмтлээс сэргийлэх үндэсний хөтөлбөр 163 2018-05-30
Сэтгэцийн эрүүл мэнд үндэсний хоёр дахь хөтөлбөр 303 2009-09-30
Халдварт өвчнөөс сэргийлэх, хянах үндэсний хөтөлбөр батлах тухай 11 2017-01-11
Эрүүл шүд – Эрүүл хүүхэд eruul shud 255 2018-08-15