Эрхэм зорилго

Үр дүнтэй манлайлал бүхий хамт олны чадавхаар салбарын хөгжлийг хангаж, дэвшилтэт технологи нэвтрүүлэн эрүүл мэндийн цогц тусламж үйлчилгээг үзүүлэн иргэдийнхээ амьдралын чанарыг дээшлүүлнэ.