ЭМГ-ын даргын тушаал

2018 оны тушаалууд

А/07 Хуваарь батлах тухай

А/09 Хөтөлбөр стратегийн хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх тухай

А/13 Хариуцлагатай жижүүр ажиллуулах тухай

А/15 Эрүүл мэндийн газрын нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөр батлах тухай

А/18 Хуваарь батлах тухай

А/27 Хөтөлбөр батлах тухай

А/46 А аминдэмийн хуваарь батлах тухай

А/85 Хуваарь батлах тухай

А/93 Хуваарь батлах тухай

А/98 Журам батлах тухай

А/104 Улирлын томуугийн эсрэг вакцинаар дархлаажуулах тухай

А/111 Тусламж үйлчилгээний багц батлах тухай

2017 оны тушаалууд

А/03 Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн үйлчилгээг гэрээр үзүүлэх тухай

А/04 Сургалтын материал хуваарилах тухай

А/06 Хяналт үнэлгээ хийх тухай

А/07 Тамифлу эм хуваарилах тухай

А/08 Сувилахуйн эмнэлгийн тусгай мэргэжлийн алба томилох тухай

А/10 Хуваарь батлах тухай

А/14 Олон улсын сувилагч, эмнэлгийн тусгай мэргэжилтэний өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухай

А/15 Тамифлу эм хуваарилах тухай

А/24 Хяналт шинжилгээ үнэлгээний дүнгийн тухай

А/41 Хөнгөлөлттэй эмийн жор бичих эмч нарын кодыг батлах тухай

А/58 Болзолт уралдаан зарлах тухайdf

А/58 Болзолт уралдаан зарлах тухай

А/73 Оношлогоо эмчилгээний төлбөр батлах тухай

А/79 Хуваарь батлах тухай

А/82 Хөнгөлөлттэй эмийн жор бичих ба хүчингүй болгох эмч нарын нэрс батлах тухай

А/87 Дархлаажуулалтын 10 хоногийг зохион байгуулах тухай

А/93 Эхийн эндэгдэл, эхийн ноцтой хүндрэлийг хэлэлцэх тухай

А/94 Хүүхдийн эндэгдлийг магадлан хэлэлцэх тухай

А/102 Томуу томуу төст өвчинтэй тэмцэх сэргийлэх арга хэмжээг эрчимжүүлэх тухай

А/130 Хариуцлагатай жижүүр ажиллуулах тухай