ЭМГ-ын даргын тушаал

2021 оны тушаалууд

А/01 “Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний чанарт харилцааны соёлыг эрхэмлэе” жил болгон зарлах тухай

А/11 Хөтөлбөр стратегийн хэрэгжилтийг эрчимжүүлэн ажиллах тухай

А/20 Короновируст халдвар /КОВИД-19/-ын эсрэг дархлаажуулалтын үйл ажиллагааг зохион байгуулах тухай

А/25 Эрүүл мэндийн газрын бүтэц орон тоог шинэчлэн батлах тухай

А/35 Журам батлах тухай

А/36 Ажлын хэсэг томилох тухай

А/44 Гамшиг нийгмийн эрүүл мэндийн онцгой байдлын үед ажиллах Эрүүл мэндийн алба-тохиолдлын удирдлагын тогтолцооны бүрэлдэхүүн батлах тухай

2020 оны тушаалууд

А/01 Эрүүл мэндийн газрын бүтэц орон тоо, цалин тогтоох тухай

А/09 Албан тушаалын тодорхойлолт боловсруулан батлуулах ажлын хэсэг томилох тухай

А/11 Шинэ короновирусийн халдварын үеийн бэлэн байдлыг хангаж ажиллах тухай

А/16″ Эрүүл шүд-Эрүүл хүүхэд” үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх тухай

А/18 Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлэх тухай

А/19 Бэлэн байдлыг хангуулах тухай

А/20 2020-2021 онд эмнэлгийн тусламж үйлчилгээнд ашиглах орны дээд хязгаарыг шинэчлэн батлах тухай

А/22 Ажлын горимыг зохицуулах тухай

А/25 Журам шалгуур үзүүлэлт батлах тухай

А/33 Бэлэн байдал хангах тухай

А/38 Ажил дүгнэх журам батлах тухай

А/44 Дотоод хяналт шалгалтын комиссыг шинэчлэн батлах тухай

А/57 Удирдамж батлах тухай

А/67 Дархлаажуулалтын 10 хоногийг зохион байгуулах тухай

А/81 Ажлын хэсгүүд байгуулах тухай

А/87 Халдварын сэргийлэлт хяналтыг сайжруулах тухай

2018 оны тушаалууд

А/07 Хуваарь батлах тухай

А/09 Хөтөлбөр стратегийн хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх тухай

А/13 Хариуцлагатай жижүүр ажиллуулах тухай

А/15 Эрүүл мэндийн газрын нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөр батлах тухай

А/18 Хуваарь батлах тухай

А/27 Хөтөлбөр батлах тухай

А/46 А аминдэмийн хуваарь батлах тухай

А/85 Хуваарь батлах тухай

А/93 Хуваарь батлах тухай

А/98 Журам батлах тухай

А/104 Улирлын томуугийн эсрэг вакцинаар дархлаажуулах тухай

А/111 Тусламж үйлчилгээний багц батлах тухай

2017 оны тушаалууд

А/03 Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн үйлчилгээг гэрээр үзүүлэх тухай

А/04 Сургалтын материал хуваарилах тухай

А/06 Хяналт үнэлгээ хийх тухай

А/07 Тамифлу эм хуваарилах тухай

А/08 Сувилахуйн эмнэлгийн тусгай мэргэжлийн алба томилох тухай

А/10 Хуваарь батлах тухай

А/14 Олон улсын сувилагч, эмнэлгийн тусгай мэргэжилтэний өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухай

А/15 Тамифлу эм хуваарилах тухай

А/24 Хяналт шинжилгээ үнэлгээний дүнгийн тухай

А/41 Хөнгөлөлттэй эмийн жор бичих эмч нарын кодыг батлах тухай

А/58 Болзолт уралдаан зарлах тухайdf

А/58 Болзолт уралдаан зарлах тухай

А/73 Оношлогоо эмчилгээний төлбөр батлах тухай

А/79 Хуваарь батлах тухай

А/82 Хөнгөлөлттэй эмийн жор бичих ба хүчингүй болгох эмч нарын нэрс батлах тухай

А/87 Дархлаажуулалтын 10 хоногийг зохион байгуулах тухай

А/93 Эхийн эндэгдэл, эхийн ноцтой хүндрэлийг хэлэлцэх тухай

А/94 Хүүхдийн эндэгдлийг магадлан хэлэлцэх тухай

А/102 Томуу томуу төст өвчинтэй тэмцэх сэргийлэх арга хэмжээг эрчимжүүлэх тухай

А/130 Хариуцлагатай жижүүр ажиллуулах тухай