Захиа шалгах Лого татах

ЭМГ-ын даргын албан тоот

2018.01.16-ны өдрийн 38 /Осол гэмтлээс сэргийлье аян зохион байгуулах тухай/

2018.01.23-ны өдрийн 48 /Эрүүл мэндийн байгууллагуудыг магадлан итгэмжлэх журам/

2018.02.09-ны 78 /Үндэсний хөтөлбөр, стратегийн хэрэгжилтийг ханган ажиллах тухай/

2018.02.14-ны 81 /Цагаан сарын баярын үеэр эмнэлэг эрүүл мэндийн төвүүдийн бэлэн байдлын ханган ажиллах тухай/

2018.04.02-ны 164 /Нээлт хийх тухай/

2018.05.02.204-ны /Гар угаах дэлхийн өдрийг тэмдэглэх тухай/

2018.05.30-ны 254 /Тамхины ишгүй байгууллага-Тамхигүй орчин аян зохион байгуулах тухай/

2018.06.20-ны 307 /Нэгдсэн эмнэлгийн ерөнхий эмчид/

2018.06.25-ны 328 /Сүрьеэгийн сорьц тээвэрлэлтийг эрчимжүүлэн ажиллах тухай/

2018.07.03-ны 341 /Ажлын чиглэл хүргүүлэх тухай/

2018.07.04-ны 349 /Хамтран ажиллах тухай/

2018.07.05-ны 355 /Осол гэмтлээс сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэх тухай/

2018.08.01-ны 426 /Удирдамж чиглэл хүргүүлэх тухай/

2018.08.09-ны 436 /7 хоногийн ажлын мэдээ өгөх тухай/

2018.08.09-ны 437 /Зөвлөмж хүргүүлэх тухай/

2018.08.21-ны 459 /Нөөц цахилгааны эх үүсвэрийг бэлэн байдалд байлгах тухай /

2018.08.23-ны 467 /Зөвлөмж хүргүүлэх тухай/

2018.09.20-ны 518 /Удирдамж хүргүүлэх тухай/

2018.10.01-ны 536 /Мэдээ ирүүлэх тухай/

2018.10.16-ны 573 /Ажлын чиглэл өгөх тухай/

2018.10.16-ны 574 /Томуугийн аудио болон теле хуралд оролцох тухай/

2018.10.19-ны 578 /Зорилтот насны даатгуулагч иргэдийг элэгний В, С вирусийн илрүүлэг шинжилгээнд хамруулах тухай /

2018.10.23-ны 588 /Зорилтот насны ажилчдаа илрүүлэг шинжилгээнд хамруулах тухай/