Холбоо барих

Монгол улс
Дундговь аймаг, Сайнцагаан сум 7-р баг
Эрүүл мэндийн газрын байр
Утас:70593894 70593959 70593951
Факс:70593894
И-Мэйл:em_gazar@dundgovi.gov.mn