Тодруулга өгөх мэргэжилтэн

Байгууллагын санхүүгийн ил тод байдал, шилэн дансны булангийн мэдээллээс тодруулга авах хүсэлтэй бол доорхи мэдээлэл рүү хандана уу.

  • Эрүүл мэндийн газрын эдийн засагч: Г.Болдмаа
    • Утас: 99591234
    • e-mail хаяг: boldmaa123@yahoo.com
  • Эрүүл мэндийн газрын нягтлан бодогч: Ч.Бямба
    • Утас: 99599336
    • e-mail хаяг: ch_byambaa2009@yahoo.com
ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗАР