Захиа шалгах Лого татах

Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл

МЭРГЭЖЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ЗӨВШӨӨРЛИЙГ СУНГУУЛАХАД  БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

 1. Өргөдлийн маягт /ЭМСЯ-ын 98 дугаар тушаалаар баталсан загвараар/
 2. Байгууллагын албан тоот /ажилгүй бол хувь хүний өргөдөл/
 3. Дипломын хуулбар /нотариатаар баталгаажуулсан/
 4. Иргэний үнэмлэхний хуулбар
 5. Хугацаа дуусах лиценз  /эх хувиараа/
 6. Багц цаг бүрдүүлэлтийн тайлангийн маягт /хавсаргав/
 7. 3х4 хэмжээтэй зураг 2%
 8. Тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт: 5000 төг

Хүлээн авагч банк:Улаанбаатар

Дансны дугаар:         2611016809

    Хүлээн авагч байгууллага:СБД-ийн татварын хэлтэс

    Гүйлгээний утга:ЭМХТөв 9086331

 1. Эрүүл мэнд, спортын сайдын 98 дугаар тушаалын 6.4 дахь заалтад хамрагдсан 25-аас дээш жил ажилласан эмнэлгийн мэргэжилтнүүд дээрх материалаас гадна хөдөлмөрийн дэвтэр, нийгмийн даатгалын дэвтэр, албан газрын тодорхойлолтыг хавсаргана.
 2. 2 жилийн зөвшөөрлийг 5 жил болгон сунгуулах мэргэжилтнүүд нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар /нотариатаар баталгаажуулсан/, албан газрын тодорхойлолтыг хавсаргана.                  

 ЖИЧ: 1. Дээрх материалуудыг бүрдүүлэн байгууллагадаа 1,5 сарын өмнө өгсөн байх

 1. Байгууллагын албан тоотод тухайн мэргэжилтний бүрдүүлсэн материалын хуудасны тоог хүн бүрээр гаргаж хавсаргах буюу тоотод тусгасан байна.