Захиа шалгах Лого татах

Магадлан итгэмжлэл

Магадлан итгэмжлүүлэх хүсэлт гаргах эрүүл мэндийн байгууллага нь дараах материалыг    бүрдүүлнэ:

  1. Магадлан итгэмжлэлд хамрагдах тухай албан хүсэлт
  2. Мэргэжлийн үйл ажиллагаа явуулах тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний хуулбар
  3. Хугацаа дуусаж байгаа магадлан итгэмжлэлийн батламжийн хуулбар магадлан шинжлэх шалгуурын дагуу хийсэн өөрийн үнэлгээнийтайлан
  4. Тусламж үйлчилгээний чанарын хөгжлийн хөтөлбөрийг (чанарын төлөвлөгөө) хэрэгжүүлсэн тайлан
  1. Сүүлийн 2 жилийн тусламж, үйлчилгээний чанарын үзүүлэлтүүд
  2. Бэлтгэл ажлын болон шинжээчдийн өгсөн зөвлөмжийн биелэлт
  3. Магадлан итгэмжлүүлэх үйлчилгээний төлбөр төлсөн баримт

Эрүүл мэнд, спортын сайдын 2017 оны 09 дүгээр сарын 07-ны өдрийн А/353 тоот тушаалаар магадлан итгэмжлэлд хамрагдсан эмнэлэг, эрүүл мэндийн байгууллагуудын нэрс:

Эрүүл мэндийн байгууллагын магадлан шинжлэх шалгуур үзүүлэлтийг хангасан эрүүл мэндийн байгууллагуудын нэрс

2017-10-05

 

 

 

Эрүүл мэндийн байгууллагын нэрс Батламжийн

дугаар

Магадлан итгэмжлэгдсэн

хугацаа

 

Магадлан итгэмжлэл эхлэх он, сар, өдөр Магадлан итгэмжлэл дуусах он, сар, өдөр
1 Нэгдсэн эмнэлэг 168/2017 3 жил 2017-01-02 2020-01-02
2 Уламжлат анагаах ухааны төв 169/2017 3 жил 2017-01-02 2020-01-02
Сум дундын эмнэлэг
3 Эрдэнэдалай 170/2017 3 жил 2017-01-02 2020-01-02
Сумын эрүүл мэндийн төв

 

4 Адаацаг 171/2017 3 жил 2017-10-30 2020-10-30
5 Баянжаргалан 172/2017 3 жил 2017-10-30 2020-10-30
6 Дэлгэрхангай 173/2017 2 жил 2017-08-31 2019-08-31
7 Дэлгэрцогт 174/2017 2 жил 2017-10-30 2019-10-30
8 Өлзийт 175/2017 3 жил 2017-08-31 2020-08-31
9 Өндөршил 176/2017 3 жил 2017-08-31 2020-08-31
10 Луус 177/2017 2 жил 2017-10-30 2019-10-30
11 Хулд 178/2017 3 жил 2017-08-31 2020-08-31
12 Сайхан-Овоо 179/2017 3 жил 2017-08-31 2020-08-31
13 Цагаандэлгэр 180/2017 3 жил 2017-08-31 2020-08-31
Өрхийн эрүүл мэндийн төв
14 Боржигон мандал 181/2017 3 жил 2017-08-31 2020-08-31
15 Өлзийт мандал 182/2017 3 жил 2017-09-13 2020-09-13
Хувийн хэвшлийн эмнэлэг
16 Элбэрэлбуян 183/2017 2 жил 2017-01-02 2019-01-02
Сувилал
5 Өөш манхан 184/2017 2 жил 2017-09-07 2019-09-07