Алсын хараа

Чадварлаг боловсон хүчин орчин үеийн техник технологийн дэвшлээр иргэдийнхээ амьдралын   чанарыг дээшлүүлэх