АЗД-ын захирамж

Аймгийн Засаг даргын захирамжийг ЭНД дарж үзнэ үү.