ЦАХИМ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАЖ БАЙНА.

Дэлхийн банкны санхүүжилттэй хэрэгжиж буй цахим эрүүл мэнд төслийн хүрээнд анхан шатны эрүүл мэндийн байгууллагуудын эмч мэргэжилтнийг чадавхижуулах зорилтын хүрээнд…